post@tourwegian.no

E-post adresse

+47 95 96 07 50

Telefon

Løftvegen 118, 2642 KVAM

Adresse

Man-Fre 10:00 til 20:00

Åpningstider

Vilkår

 

Tourwegians vilkår for firmaturer

Avtalen er bindende for partene, Tourwegian og kunden, når kontaktperson har bekreftet tilbudet skriftlig. Depositum skal betales samme dag som bekreftelse av tilbudet. Ved innbetaling av depositum har kunden akseptert de bestemmelsene som Tourwegian har vedrørende gruppereiser.

Kontaktperson

Kunden skal utnevne en kontaktperson som skal ha ansvaret for bestilling, innbetaling og all annen praktisk oppfølging av gruppebestillingen mot Tourwegian. Tourwegian forholder seg kun til oppnevnt kontaktperson og de instrukser man får av vedkommende. Kontaktpersonen er ansvarlig for å informere alle de andre reisende i gruppen.

Betalingsbetingelser

Depositum pr person er 30% med mindre annet er avtalt i tilbudet. Depositum avregnes mot sluttfaktura. Sluttbetaling skal være Tourwegian i hende 30 dager før avreise, med mindre annet er avtalt i tilbudet. Skjer bestillingen mindre enn to måneder før avreise, skal totalbeløpet betales i sin helhet ved bekreftelsesdato.

Avbestillingsregler

Kostnaden for tilleggsbestillinger f.eks. teaterbilletter, fotballbilletter, middager og lignende hvor det ikke finnes refusjonsmuligheter for hos leverandøren, refunderes ikke. Dette blir det opplyst om i avtalen.

Navnerapportering

Navnerapportering skal, om ikke annet er avtalt, skje i forbindelse med innbetaling av sluttbeløpet. Navnelister på romfordeling på hotell skal leveres samtidig.

Prisen er basert på antall deltagere ifølge tilbud og på da gjeldende reiserute, valutakurser og andre pr tiden kjente forhold. Vi tar forbehold for endringer i disse forhold.

Innstilling/Endring av reise

En reise kan avlyses/endres uten erstatningsplikt av Tourwegian dersom:

1. Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som ligger utenfor Tourwegian sin kontroll. Eksempler kan være: Fare for krig, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, arbeidskonflikter,  e.l.

2. Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som Tourwegian med rimelighet ikke kunne forutse.

For begge punkter vektlegges bl.a. Utenriksdepartementes reiseråd og lokale myndighetres uttalelser ved vurdering.

Reiseforsikring

Det er opp til den enkelte å forsikre seg om at de har en dekkende reiseforsikring. Har ikke den enkelte dette, anbefaler vi at det tegnes ved bestilling av reisen.

Ansvar fra kundene lander på destinasjonen

Tourwegian tar ansvaret fra det tidspunktet kundene lander på destinasjonen og helt frem til kundene er tilbake på flyplassen klare for hjemreisen. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at våre kunder skal være fornøyde.

Reisegarantifondet

Tourwegian er medlem av Reisegarantifondet og lovpliktige garantier er stilt til Reisegarantifondet.

Last ned vilkårene her: